9.01 Memahami penggunaan Osiloskop Sinar Katod

 

Objektif:- 

Objektif:- 

 • Menerangkan pancaran termion
 • Menerangkan sifat-sifat sinar katod
 • Menerangkan Prinsip kerja OSK
 • Mengukur Bezakeupayaan dengan OSK
 • Mengukur sela masa dengan OSK
 • Memaparkan bentuk gelombang dengan OSK
 • Menyelesaikan masalah berdasarkan paparan OSK

Nota Penting

fakta

Pancaran Termion - Proses pembebasan elektron daripada permukaan logam yang dipanaskan.

Sifat - sifat sinar katod.

 • Bergerak lurus
 • Bercas negatif
 • Boleh dipesongkan oleh medan magnet atau medan elektrik
 • Menghasilkan sinar-X bila disasarkan kepada logam (tungsten)
 • Mempunyai tenaga kinetik dan momentum
 • Menghasilkan kesan pendarfluor apabila berlanggar dinding berpendarfluor.

Formula