CHAP 2.1: Gerakan Linear

Objektif

 

Fakta Asas

Istilah:-

  • Jarak 
  • Sesaran
  • Laju
  • Halaju
  • Pecutan

 

Tambahan

  • Purata Laju
  • Purata Halaju
  • Nyahpecutan
  • Halaju seragam
  • Halaju bertambah secara seragam

Video

JARAK

 
SESARAN